SLOVENŠČINA-9

Pozdravljeni!                                  sreda, 18. 3. 2020 Danes bodo učenci pri slovenščini utrjevali in preverjali svoje znanje z reševanjem npz-ja (2017) in preverili rešitve (samoevalvacija). Franja Prezelj

SLOVENŠČINA-8

Pozdravljeni!                                           sreda, 18. 3. 2020 Danes bodo učenci pri slovenščini s pomočjo podatkov na spletu oblikovali miselni vzorec o obravanem pisatelju Kersniku in potovali v svet književnosti. Franja Prezelj...

SLOVENŠČINA-7

Pozdravljeni, učenci!                          torek, 17. 3. 2020 Veseli me, da so učenci 7. razreda tako odzivni. Za danes bodo reševali učni list, ki so ga dobili v četrtek (domače branje), utrjevali glagol, če včeraj niso uspeli rešiti vseh nalog, in brali. Lep...

SLOVENŠČINA-9

Učenci, pozdravljeni!                              torek, 17. 3. 2020 Danes sem vam po mailih poslala navodila za samostojno delo. Priložila sem razlago za tisto skupino učencev, ki jim sopomenskih povedi še nisem razložila. Sledilo bo samostojno učenje,...

SLOVENŠČINA-8

Pozdravljeni, učenci!                             torek, 17. 3. 2020 Navodila so posredovana po mailih. Tokrat se boste ukvarjali z branjem  realistične črtice, proučevali starinski jezik,  preverili bralno razumevanje in utrjevali sporočanjske zmožnosti. Lep dan,...