Priročnik za samostojno učenje doma – kako naj se učim, da od učenja največ pridobim?

   Učenke in učenci OŠ Blaža Kocena Ponikva!    Ste se že kdaj spraševali, kako bi se lahko doma lažje učili?    Bi radi izvedeli, kako si organizirati čas in svoj prostor?    Ne veste, kako se od doma pripraviti na ustno spraševanje?    Se vam porajajo vprašanja v...

LIKOVNA UMETNOST_9

26. 3. 2020 URBANIZEM Pozdravljeni devetošolci! Prostor kjer živimo je smiselno urejen in organiziran. Urejenost mest in naselij imenujemo urbanizem. Preberi si novo poglavje v e-učbeniku: https://eucbeniki.sio.si/lum9/2430/index.html     (10 strani (od 93 do 102)...

IP-ŠZZ

Pouk na daljavo za predmet ŠPORT in izbirne predmete pri predmetu Šport bo od 30. 3. dalje potekal preko Google spletnih učilnic.  https://classroom.google.com/c/NzMwNjA3MTU3MzJa V primeru težav z dostopom v spletno učilnico pišite na: andrej.podgorsek@ponikva.si 2....

ANGLEŠČINA

Dragi učenci! Najprej seveda srčno upam, da ste vsi doma zdravi. Od ponedeljka dalje smo že bili praktično vsi v stikih preko e-maila. Ta teden ste mi v razpredelnico vpisovali kaj ste naredili. V prvem tednu ste dobili za nalogo, da uredite stvari za nazaj –...

SLOVENŠČINA-9

  Pozdravljeni, učenci!                          petek, 27. 3. 2020 Po mailu ste dobili natančna navodila za delo. Prebrali boste Kons 4 in rešili zastavljene naloge – do torka – obe skupini. Franja Prezelj ————————————————————————————————- Dragi...

Likovno snovanje3_9

19. 3. 2020  VIZUALNE KOMUNIKACIJE – Kubizem Dragi devetošolci! V preteklih urah izbirnega predmeta smo ustvarjali na različnih področjih. Oblikovali smo maske iz papirščine, jih poslikali in izdelovali reliefe iz gline. Sedaj boste podrobno spoznali umetniško...

BIO_KEM_9

18.3. Pozdravljeni, na spletni strani https://gradimznanje.wixsite.com/gradimznanje9/pouk sem objavila snov za kemijo in biologijo. Pri biologiji obravnavamo evolucijio, pri kemiji pa rekacije alkoholov. Prosim, da poslušate posnetke in zapišete snov v zvezke. Želim,...

SLOVENŠČINA-9

Pozdravljeni, devetošolci!                 četrtek, 26. 3. 2020 Danes boste n YT prisluhnili virtualnemu recitalu Kosovelove poezije (3-Kons2020). Zapisali boste, katere pesmi ste slišali, in napisali razmišljanje ter ugotovitve o predstavljenih pesmih....

SLOVENŠČINA-9

Pozdravljeni!                                  sreda, 18. 3. 2020 Danes bodo učenci pri slovenščini utrjevali in preverjali svoje znanje z reševanjem npz-ja (2017) in preverili rešitve (samoevalvacija). Franja Prezelj

FIZIKA_9

Drage učenke in dragi učenci devetega razreda, nastala situacija nas je prisilila na komunikacijo preko računalniških mrež. Glede na to, da imamo na urniku pouk fizike ob ponedeljkih in sredah vam obveščam, da boste na ta dva dneva, po elektronski pošti prejemali...

SLOVENŠČINA-9

Učenci, pozdravljeni!                              torek, 17. 3. 2020 Danes sem vam po mailih poslala navodila za samostojno delo. Priložila sem razlago za tisto skupino učencev, ki jim sopomenskih povedi še nisem razložila. Sledilo bo samostojno učenje,...

SLOVENŠČINA-9

Učenci, pozdravljeni!                            ponedeljek, 16. 3. 2020 Obveščam vas, da sem vam po mailih poslala navodila za delo. Z interaktivnimi nalogami boste utrjevali priredja. Možen je tudi pregled z rešitvami. V primeru nejasnosti se obrnite name. Franja...

MATEMATIKA_9

Ponedeljek, 30. 3. 2020 Dragi učenci! V tem tednu se tudi pri matematki selimo v spletno učilnico. Geslo sem vam posredovala po e-pošti.V učilnici pa vas čaka naloga:UTRJEVANJE VERJETNOSTI. Upam, da bo se bo naše delo lepo nadaljevalo....

GEOGRAFIJA_9

27. 3. 2020 Pozdravljeni! Čaka nas še zadnja tema učnega sklopa Družbenogeografske značilnosti Slovenije. Vem, da o varovanju okolja že veliko veste. Svoje poznavanje teme še utrdite in poglobite z reševanjem nalog na delovnem listu, ki vas čaka v spletni učilnici....