Učenke in učenci!

Pred vami je nov izziv.

Uporabite vse kocke in sestavite smiselno poved, ki se naprej in nazaj prebere ENAKO.

I Z Z I V – Kocke

Veliko uspeha!

Prve tri, ki pošljejo pravilno rešitev, čaka plus.

Rešitve lahko pošiljate do naslednjega petka.