2_razred

Spoštovani starši! Hvala za vso skrb, pomoč in sodelovanje v teh dneh. Naše delo bo tudi v prihodnje potekalo na enak način. Pod rubriko OPB/RAP lahko najdete ideje za prosti čas in teme za različne pogovore pa pod rubriko DSP.