Pozdravljeni, učenci!

Ali veste, kaj je rebus? 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) pravi, da je rebus “uganka, pri kateri je treba iz risb stvari, črk, znakov ugotoviti ustrezno besedo, stavek”.

Ali veste, kako rešujemo rebus?

Rebus rešujemo tako, da si napišemo besede slik in črk v isto vrstico. Črke pod sliko označujejo vrstni red črk v iskani besedi. Če je posamezna številka prečrtana, to pomeni, da te črke v iskani besedi ni. Enačaj dveh črk pomeni, da črko na levi strani enačaja zamenjamo s črko na desni strani enačaja. Puščica označuje del slike, ki predstavlja iskano besedo.

Poglejmo si skupaj naslednji primer:

• Prvi del rebusa je slika sladoleda. Spodaj napišemo besedo SLADOLED in prečrtamo črke S, L, A, D, O. Iz prve besede nam ostane torej LED.

• Naslednja slika na rebusu je številka 1, zato spodaj napišemo besedo ENA.

• Tretja slika na rebusu je SVET. Tudi to besedo napišemo spodaj. Ker pa zraven piše T=Č, črko T v besedi SVET zamenjamo s Č in dobimo SVEČ.

• Zadnja slika je črka A, zato spodaj samo pripišemo A.

• Sedaj rebus le še sestavimo skupaj in dobimo rešitev: LEDENA SVEČA.

Več zabavnih rebusov najdete na naslednji spletni strani: https://otroski.rtvslo.si/ribic-pepe/prispevek/53. Če vam bo reševanje prelahko, imam za vas nov izziv: sestavite svoj rebus in ga dajte rešiti svojim družinskim članom, sošolcem ali prijateljem. Preizkusite se, kdo bo sestavil najzahtevnejši rebus.

Želim vam prijetno reševanje in ustvarjanje.

Učiteljica Jasna