Drage učenke in učenci!

Pred vami je kviz, ki bo dodobra prerešetal vaše znanje slovenščine in preveril splošno razgledanost ter zmožnost iskanja informacij.

Rešite ga!

Pomagajte si z vsem, kar smo letos obravnavali pri pouku SLJ, z učbeniki, berilom, lastno iznajdljivostjo in s spletom.

Nič lažjega? Bomo videli!

Pred vsakim odgovorom obkrožite ENO rešitev, za katero sumite, da je pravilna.

Zaporedje črk vam bo prineslo smiselno geslo.

Pošljite ga na: tomaz.kurez@ponikva.si.

Časa imate do petka, 27. 3. 2019, do 9. ure.

Prvi trije, ki pošljejo pravilno napisano geslo brez ene samcate napake, dobijo +.

Po pameti!

V pomoč naj vam bo samo tole navodilo za reševanje:

idze sto k, okat in čiN

Kviz najdete tule, če si upate: 

KVIZ – SLJ – 6