Lepe in vesele velikonočne praznike vam s svojimi okrasitvami velikonočnih jajčk

želijo učenci izbirnega predmeta:LIKOVNO SNOVANJE 2

                     

Pomladni pozdrav,

Špela Kotnik, učiteljica likovne umetnosti